Past Continuous

  A Past Continuous
egy angol nyelvtani időt jelöl, amelyet a múltban zajló folyamatok
kifejezésére használunk. A múlt folyamatos idő az „was/were”
segédigét és a lényeges ige -ing végződését tartalmazza. Például: „He
was cooking dinner when the phone rang.” (Éppen vacsorát főzött, amikor
megszólalt a telefon.) Ahhoz, hogy használni tudjuk ezt az időt, fontos
megérteni a segédige használatát és hogyan képezzük a mondatokat. Először is,
a „was” a „he/she/it” egyes szám harmadik személyű
alanyokhoz kapcsolódik, míg a „were” a többes számú alanyokhoz.
Ezután csak hozzá kell adni az ige -ing végződését az ige után. A Past
Continuous időt gyakran használjuk ahhoz, hogy leírjuk két múltbeli eseményt
vagy cselekvést, amelyek egyszerre vagy egymást követve zajlottak. Az egyik
cselekvés volt a fő cselekvés (Past Simple), míg a másik történt (Past
Continuous) közben. Összességében tehát, a Past Continuous egy hasznos
időforma az angol nyelvben, amely segít kifejezni a múltban zajló
folyamatokat és eseményeket. Érdemes gyakorolni annak érdekében, hogy
magabiztosan tudjuk alkalmazni az idiánt beszédünkben és írásunkban is.